Zespół

RADA NAUKOWA

Dr hab. Filip Musiał, prof. AIK

Przewodniczący Rady Naukowej
projektu

filip.musial@ignatianum.edu.pl

Historyk, politolog, Prorektor Akademii Ignatianum w Krakowie ds. studenckich, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, współtwórca koncepcji projektu "Humanistyka ma przyszłość". Nadzoruje prace Rady Naukowej projektu, nadaje kierunek pracom w projekcie oraz czuwa nad jego merytoryczną realizacją.

Dr hab. Artur Wołek, prof. AIK

Członek Rady Naukowej
projektu

artur.wolek@ignatianum.edu.pl

Profesor polityk publicznych i administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, Prodziekan Wydziału Pedagogicznego ds. ogólnych, współtwórca koncepcji projektu "Humanistyka ma przyszłość". W projekcie współpracuje z zespołem badawczym przygotowującym model promocji humanistyki oraz zespołem ds. promocji w mediach.

Dr Joanna Lubecka

Członek Rady Naukowej
projektu

joanna.lubecka@ignatianum.edu.pl

Historyk, politolog, adiunkt w Akademii Ignatianum w Krakowie, pracownik Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, współtwórca koncepcji projektu "Humanistyka ma przyszłość". Dba o merytoryczną stronę projektu, opiniuje realizowane przedsięwzięcia i rekomenduje dalsze działania.

KIEROWNIK

Dr Marcin Zwierżdżyński

Kierownik projektu

marcin.zwierzdzynski@ignatianum.edu.pl

Doktor nauk społecznych, socjolog i kulturoznawca, adiunkt w Zakładzie Socjologii Polityki Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. W projekcie koordynuje działania Zespołu i wykonawców, odpowiada za sprawozdania i raporty, monitoruje harmonogram oraz nadzoruje przebieg realizacji projektu.

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI

Dr Konrad Oświecimski

Koordynator merytoryczny programów telewizyjnych

konrad.oswiecimski@ignatianum.edu.pl

Politolog specjalizujący się w medialnych kampaniach społecznych oraz politycznych. Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach projektu merytorycznie i organizacyjnie koordynuje prowadzoną w telewizji kampanię promującą nauki humanistyczne i społeczne.

Wojciech Pięciak

Koordynator merytoryczny wkładek do prasy

wojciech.pieciak@gmail.com

Dziennikarz, kierownik działów „Świat” i „Historia” w redakcji „Tygodnika Powszechnego”, gdzie pracuje od 1991 r. Specjalizuje się w tematyce współczesnych Niemczech i ich najnowszej historii, czemu poświęcił kilka książek. W projekcie odpowiada za dodatki do prasy

EKSPERCI

Dr Anna Strzebońska

Ekspert projektu "Humanistyka ma przyszłość"

Socjolog, absolwentka UJ. Specjalizuje się w metodologii badawczej, metodologii ewaluacji i analizie polityk publicznych. Doświadczenie badawcze zdobyła w CEAPP UJ, gdzie łączy pracę naukową z realizacją projektów badawczych i ewaluacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu ewaluacji dla jednostek administracji publicznej. Propaguje i pomaga wdrożyć jednostkom samorządu terytorialnego model zarządzania oparty na pomiarze osiągniętych wyników. W projekcie odpowiada za przygotowanie raportu na temat stanu polskiej humanistyki.

Dr Magdalena Jelonek

Ekspert w projekcie "Humanistyka ma przyszłość"

Adiunkt w Katedrze Socjologii UEK oraz w CEAPP UJ. Zajmuje się ewaluacją polityk edukacyjnych, kapitałem ludzkim, jakością kształcenia i analizą produktywności szkół wyższych. Jest współautorką strategii marketingowej promującej platformę hostingową i komunikacyjną dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SYNAT). W projekcie zajmuje się stworzeniem modelu promocyjnego, którego celem jest poprawa wizerunku nauk społecznych i humanistycznych.

Mateusz Strzeboński

Ekspert w projekcie "Humanistyka ma przyszłość"

Socjolog i marketingowiec. Od 12 lat działa w agencjach i domach mediowych jako analityk, planer i strateg. Na koncie ma około 120 zrealizowanych kampanii z budżetami od 20 tys. do 10 mln złotych. W projekcie odpowiedzialny za stworzenie modelu promocji nauk społecznych i humanistycznych do późniejszego wdrożenia przez zainteresowane podmioty.

Dominika Winogrodzka

Ekspert w projekcie "Humanistyka ma przyszłość"

Doktorantka w Zakładzie Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ. Ekspertka ds. badań w Fundacji Rozwoju Badań Społecznych (FuRBS). Stypendystka-badaczka w ośrodku badawczym Młodzi w Centrum Lab Uniwersytetu SWPS. Interesuje się zagadnieniami rynku pracy, edukacji, metodologią nauk społecznych oraz wizualizacją danych. Socjologię uważa za najlepszy sposób na życie. W projekcie zajmuje się analizą danych na temat kondycji nauk społecznych i humanistycznych