Media

Dla Mediów

Projekt "Humanistyka ma przyszłość" jest realizowany przez Akademię Ignatianum w Krakowie w ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem projektu jest poprawienie wizerunku nauk społecznych i humanistycznych, podkreślenie społeczno-gospodarczego znaczenia humanistyki, pokazanie humanistyki jako atrakcyjnej ścieżki kariery oraz upowszechnienie dorobku humanistyki jako obszaru nauki.

Projekt jest adresowany do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców, dziennikarzy, liderów opinii, twórców polityk edukacyjnych, przedsiębiorców, przedstawicieli NGOs, instytucji kultury i środowisk akademickich. Za kontakt z mediami odpowiada Kierownik projektu, dr Marcin Zwierżdżyński: marcin.zwierzdzynski@ignatianum.edu.pl

Media o HMP