pl | en

O projekcie

Cele projektu

Głównym celem projektu jest upamiętnienie i pogłębienie znajomości polskiej filozofii chrześcijańskiej i ukazanie roli, jaką pełniła ona w szeroko pojętej kulturze, nauce, ekonomii, polityce, sztuce, obyczajowości, religii w XX wieku. W pierwszej kolejności jest nim monograficzne opracowanie myśli 13 wybitnych przedstawicieli tego nurtu filozofii, działających zwłaszcza w drugiej połowie XX-tego wieku:

Mieczysława Gogacza, Piotra Lenartowicza, Stanisława Kamińskiego, Kazimierza Kloskowskiego, Kazimierza Kłósaka, Feliksa Konecznego, Mieczysława Alberta Krąpca, Tadeusza Stycznia, Tadeusza Ślipki, Józefa Tischnera, Karola Wojtyły, Jacka Woronieckiego, Zofii Józefy Zdybickiej.

Czytaj dalej

Zarządzanie projektem i redakcja serii

Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW – filozof, teolog, wykładowca w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pracownik katedry Filozofii Kultury i Religii, Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej.

Telefon: 506 132 993
E-mail: m.bala@uksw.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Stanisław Mazur – filozof, wykładowca w Instytucie Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii Bytu, Człowieka i Społeczeństwa.

Telefon: 785 032 103
E-mail: piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

Czytaj dalej

Kontakt

REDAKTORZY SERII WYDAWNICZEJ

Ks. dr hab. Maciej Paweł Bała, prof. UKSW
telefon: 506 132 993
e-mail: m.bala@uksw.edu.pl

Prof. dr hab. Piotr Mazur
telefon: 785 032 103
e-mail:
piotr.mazur@ignatianum.edu.pl

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

Akademia Ignatianum w Krakowie
Biuro Projektów
ul. M. Kopernika 26
31-501 Kraków

Czytaj dalej

Publikacje